پیش نمایش تصویر بزرگ
توضیحات محصول

حلقه

کد:HR1546
مارکیز:1.27 قیراط
برلیان:0.725 قیراط
فیلم محصول