پیش نمایش تصویر بزرگ
توضیحات محصول

تسبيح

کد:789D
وزن طلا:18.500 گرم
وزن طلا:3.00 گرم
فیلم محصول